Husregler

Husregler for Randaberg vgs.

Randaberg_russestyret

Møt alltid presis til timene.
Du skal møte presis til undervisningen. Kommer du for seint, melder du deg på kontoret.
Forseintkomming fører til ordensanmerkning. (jf. Fylkeskommunal forskrift til skolereglement § 5)
 
Ha alltid med det du skal.
Vi forventer at du har med deg nødvendig utstyr. Du får ordensanmerkning om du eksempelvis mangler lærebok.
(jf. Fylkeskommunal forskrift til skolereglement § 5)
 
Gjør pålagt arbeid
Vi forventer at du gjør leksene.
Du kan risikere å få ordensanmerkning om du møter uten å ha gjort lekser. Dersom du møter uforberedt, kan du komme til å få andre oppgaver enn gruppa di. Det å ikke gjøre hjemmearbeidet, kan påvirke fagkarakteren din.
(jf. Fylkeskommunal forskrift til skolereglement § 5)
 
Lever alltid i tide
Arbeid skal innleveres iht. gitt frist. Leverer du for seint, vil arbeidet ditt ikke bli vurdert. Dette kan få konsekvenser for underveisvurdering og sluttvurdering i faget. Dersom du ikke leverer arbeid til avtalt frist, vil du i tillegg få ordensanmerkning. (jf. Fylkeskommunal forskrift til skolereglement § 5)
Ha fokus på faget, hold orden og ro i timene
I et godt læringsmiljø medvirker du til på ro, orden og disiplin. Det gjør du ved å følge lærerens undervisningsopplegget og instruksjoner.
Det er læreren som er lederen i klasserommet. Hun eller han er sjefen, og er den som bestemmer hvordan opplæringen skal organiseres.
Dersom du bruker datamaskinen til andre formål enn læreren har gitt instruksjoner om, som f. eks Facebook, Twitter, MSN og Snapchat vil du få ordensanmerkning.
(jf. Fylkeskommunal forskrift til skolereglement § 5)

Annen info:
 
Rydding kantine/fellesområde
Du skal rydde etter deg i kantina og fellesområdet. Alle elevene skal også i løpet av skoleåret være med i ryddepatruljen som rydder kantina og fellesområdet inne og ute etter storefri. Driftsleder setter opp vakt-/ryddelister.
 
Røykeforbud
Det er ikke tillatt å røyke på skolens område. Dette gjelder hele døgnet. Forbudet gjelder også skolens uteområde. Å bruke snus på skolens inneområde er heller ikke tillatt.

Røyking på skolens område er brudd på skolereglementet og fører til bortvisning.

Røyking er kun tillatt utenfor skolens område. Dette må ikke medføre sjenanse eller forsøpling for naboene.

Skoleruten

Vi ber deg om å studere skoleruten nøye og planlegge eventuelle feriereiser i samsvar med skolens ferie- og fridager. Skolen kan ikke gi permisjoner.

Gymsko

Sko med sorte såler viser seg å sette merker som er vanskelig å få bort. I kroppsøvingssalen ber vi derfor om at alle bruker sko som ikke setter merker. Kroppsøvingslærerne gir nærmere informasjon.

Bøker og annet materiell

Alle elever ved Randberg vgs får låne skolebøker. Eleven er ansvarlig for at bøkene leveres tilbake i godkjent stand.

På noen av våre tilbud innen yrkesfag må elever selv skaffe verktøy, arbeidstøy og materialer.

Garderobeskap eller PC-skap

Du må selv sørge for lås.

Parkering

Skolen har 15 parkeringsplasser som disponeres av elevene. Elever som må kjøre bil til skolen må være tidlig ute. Er det ikke ledig parkeringsplass på skolen, kan du parkere ved båtforeningens parkeringsplass eller i gater/veier hvor det ikke er forbudt å parkere. Biler som parkeres ulovlig risikerer å bli tauet bort.

Vi minner om at det er parkeringsforbud på veien utenfor skolen.

Del denne artikkelen på: