Lese og skrivestøtte

For deg som har behov for ekstraprogrammer for lese- og skrivestøtte, som f.eks: Lingdys, Lingright eller Lingpilot

Lingits film om dysleksi og hjelpemidler

PC:

Med Lingdys får du en kraftig skrivestøtte for både bokmål og nynorsk med en stavekontroll som blant annet tar høyde for talenære/dialektale skrivefeil. Du får også ordbøker og norsk talesyntese som kan lese all digital bokmålstekst og nynorsktekst. Lingdys fungerer i Word, Writer, Wordpad, Notepad, Internet Explorer, Skype, m.fl. på Windows.

Hvordan bruke Lingdys

Hvordan bruke Lingdys - Tysk

Mac:

Lingpilot er et lese- og skrivestøtteprogram for Mac OS X. Det er et hjelpemiddel for personer med dysleksi og lese- og skrivevansker. I Lingpilot kan du styre om ordbok og forslagsvindu skal være synlig eller ikke mens du skriver. Du kan også få opplest tekst du har skrevet.

Hvordan bruke ordbok, stavekontroll og opplesing i Lingpilot