Kristine Joa Amdal

Fagarbeider
Randaberg videregående skole
92 09 78 27