Linda Kristin Romøren

Lektor m/tilleggsutdanning
Randaberg videregående skole
+47 47 01 15 75