Odd-Bjørn Lunde

Avdelingsleder
Randaberg videregående skole