Yvonne Renee Mortensen

Lærer
Randaberg videregående skole
51923013