Ingjerd Welde

Fagarbeider
Sola videregående skole
95735033