Kaja Marie Gjengedal Jordanger

Lektor m/tilleggsutdanning
Sandnes videregående skole
94253171