Kjell Aage Oprann

Adjunkt
Randaberg videregående skole