Marie Kopperdal

Lærer
Skeisvang videregående skole