Marte Ørke

Tannhelsesekretær
Bjergsted tannklinikk