Operasjon dagsverk 2015

Operasjon dagsverk 2015

Rektor Juliane Smith Wergeland, Kaja Stusvik fra skolens OD komite og Camilla Anderson fra Amnesty holder fram en sjekk på kr. 10.000 som er skolens bidrag til OD 2015.

Takk til alle involverte for et vellykket kick-off for Operasjon Dagsverk fredag 23.oktober. Det er fortsatt mulig å bidra på torsdag. Ta kontakt med OD komiteen eller tillitsvalgt i klassen.

Foresatte/arbeidsgivere: Sett ungdommen i arbeid for en god sak! Ta kontakt med skolen hvis du har arbeid som elevene kan utføre torsdag 29. oktober.

Del denne artikkelen på: