Eksamen

Nyttig informasjon om bruk av digitale verktøy, pålogging, tekniske krav og maler til eksamen.

Trykk her for mer informasjon