Skolestart 2016

Skolen er opptatt av å gjøre oppstarten så god og trygg som mulig for både elever og foresatte. Her følger diverse informasjon.

Nytt av året er at alle vg1 klassene bruker programmet VIP-makkerskap i forbindelse med oppstarten. Hovedmålsettingen med VIP-makkerskap er å skape et inkluderende klasserom der færre elever skal oppleve at de faller utenfor. Elevene blir kjent med flere i klassen og får et tettere og tryggere klassemiljø. (http://www.vestreviken.no/pasient_/laeringogmestring_/vipweb_/hvaervip_/Sider/VIP-makkerskap.aspx

I forbindelse med skolestart må vi innhente en del informasjon og samtykker. Dette gjør vi hvert år for samtlige elever, slik at vi har oppdatert informasjon. Skolen låner også ut lærebøker til elevene. Vi trenger derfor at dere signerer på de skjemaene elevene har med seg hjem første skoledag. Reglement finner dere her på hjemmesiden under fanen For elever.

Nytt av året er en endring i fraværsreglene. Viktigst her er at det er innført en 10 % grense for udokumentert fravær i et fag. Har elevene et udokumentert fravær utover dette vil de ikke får karakter i faget. Elevene får informasjon om dette første skoledag. Informasjon finner dere også på her på siden under fanen For elever og på Its learning. 

Onsdag 17.8 gjennomføres det elevsamtaler for samtlige elever. Vi mener at en slik samtale er viktig for både elev og lærer. De blir bedre kjent og at viktig informasjon kommer fram til kontaktlærer. 

Det er selvfølgelig mange spørsmål som dukker opp i forbindelse med skolestart. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med kontaktlærer eller avdelingsleder hvis dere lurer på noe. Hvis spørsmålet kan vente blir det foreldremøter på følgende datoer: 

Medier og kommunikasjon: VG1 + VG2 Tirsdag 30.8., kl.18.00.

Helse og omsorg: VG1 + VG2 Tirsdag 30.8., kl. 18.00

Tilpasset opplæring: Tirsdag 6.9., kl. 18.00

Studiespesialiserende VG1: Tirsdag 6.9.,kl. 18.00

ELektro: Onsdag 7.9. VG1 kl 17.00, VG2 kl. 18.00

TIP: Onsdag 7.9. VG1 kl. 17.30, VG2 kl. 18.00

Studiespesialiserende VG2: Onsdag 7.9. kl.19.00

 

Del denne artikkelen på: