Lingdys og Lingpilot

Om du har behov for ekstraprogrammer for lese- og skrivestøtte, som f.eks: Lingdys, Lingright eller Lingpilot.

Ta kontakt med skolens rådgiver for hjelp til å laste ned og installere programvaren.

Programvare skole tilbyr: 

Det er skolen som legger inn lisenskodene.