Aktuelt

Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår! 

Første skoledag for elevene er mandag 16. august, og under kan du se hvilke klokkeslett ulike elever skal møte.

 

Husk:

  • Dersom du slutter så mister du tilgang til alle filer du har lagret i skyen på elev-brukeren din 30.juni. 
  • Alle bøker må innleveres ved bokinnlevering. Husk å levere alle bøker innen fristen så slipper du å betale erstatning for bøker. Tidspunkt får du fra kontaktlærer.
  • Alle skap må være tømt innen 16.juni. Dette gjelder bokskap plassert rundt på skolen.

  

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer, både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

For alle klagetyper under er klagefristen 10 dager fra du har fått vite karakteren. Se for øvrig forskriften til opplæringsloven § 5-5

Frist for klage i 2021 er:

  • 17. juni for Vg3 og Påbygg (Karakterer publisert i Visma InSchool 7.juni)
  • 24. juni for Vg1 og Vg2 (Karakterer publisert i Visma InSchool 14.juni)

 

Ordførerne i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes besluttet tirsdag 18.mai, etter råd fra kommuneoverlegene i de respektive kommuner, å sette de videregående skolene fra rødt til gult nivå f.o.m. uke 21.

Det er fridag mandag 24.mai, så i praksis blir det gult nivå fra og med tirsdag 25.mai. 

Situasjonen kan endre seg raskt.

 

     

Sommerskolen er et gratis tilbud til deg som har fått 1 eller IV i ett fag. Sommerskolen 2021 starter torsdag 17. juni med undervisning hele dager og avsluttes med eksamen 30. juni. Klikk på "Info og påmelding" nedenfor for å sjekke hvilket fag du kan ta og hvordan du melder deg opp. 

Påmeldingsfristene er 28. mai (for IV) og 4. juni ( for 1). Du er selv ansvarlig for å melde deg opp!

Info og påmelding

En av våre elever er nærkontakt til en person som har fått påvist smitte. Det førte til at 44 elever og 3 lærere ble satt i ventekarantene onsdag. Nærkontakt har testet seg og det forventes svar på denne fredag 14. mai. Elever og lærere blir da varslet om resultatet.

 

Onsdag 5.mai er en ansatt og en elevgruppe satt i karantene etter at en person ved skolen har fått påvist smitte. Det er ikke nødvendig at andre klasser går i ventekarantene. Husstandsmedlemmer til elevgruppen og den ansatte må være i ventekarantene. 

 

Skolen følger føringer fra smittevernmyndigheter. Situasjonen kan endre seg raskt. Skolen legger ut informasjon når det blir endringer for når elever skal møte på skolen. Foreløpig er det rødt nivå frem til og med 21.mai.

Fra og med tirsdag 25.mai er det gult nivå med oppmøte på skolen. 

 

Det er oppdaget smitte blant flere russ på forskjellige skoler i sørfylket.

Alle som har deltatt i russefeiring må ta test 2 ganger med 5 dagers mellomrom, og holde seg i hjemmekarantene til 1. test er negativ.

Vi oppfordrer sterkt all russ til å innstille treff og «rulling» som innebærer samling i buss og liknende fram til situasjonen er avklart.

Elever på Vg3 stud.spes, 3MEA og 3.påbygg skal ikke møte på skolen inneværende uke, men ha digital undervisning hjemmefra til og med fredag 7.mai.

En elev over 18 år på skolen har vært nærkontakt med en smittet. Eleven var tilstede på skolen mandag 3.mai. To elevgrupper og to ansatte er dermed satt i ventekarantene tirsdag 4.mai. Disse har fått melding.

 

Randaberg vgs er på rødt nivå frem til og med fredag 21.mai. Det betyr at elever er på skolen på ulike tider. Noen har digital undervisning med deltakelse hjemmefra, mens andre har oppmøte på skolen. I denne artikkel finner du oversikt over når ulike elever skal være på skolen. Fra og med tirsdag 25.mai er det overgang til gult nivå, og da skal alle på skolen og følge tiltak på gult nivå.

 

Til toppen