Aktuelt

Tiltaksnivå for smittevern går over på rødt nivå for Randaberg vgs. Onsdag 14.april blir dermed digital undervisning. Elever deltar digitalt hjemmefra.

Elever på tilrettelagt opplæring møter på ordinært tilbud på skolen, og har eget tilpasset smittevern. 

Det kan komme raske endringer i situasjonen, og skolen kan endres til gult nivå igjen.

I løpet av onsdag 14.april vil det bli gitt melding om hvilke elevgrupper som møter på skolen torsdag 15.april og fredag 16.april. Dette blir oppdatert på skolens hjemmesider onsdag 14.april.

 

  • Totalt fire personer på skolen har fått påvist smitte i denne saken.
  • Totalt tre elevgrupper er satt i karantene. Totalt 45 elever.
  • Noen andre elevgrupper er i ventekarantene. Totalt 162 elever er eller har vært i ventekarantene. Basert på noen negative testresultater vil noen bli tatt ut av ventekarantene igjen i løpet av tirsdag 13.april.
  • 18 ansatte er nå i karantene eller ventekarantene. Basert på noen negative testresultater vil noen bli tatt ut av ventekarantene igjen.

Torsdag 8.april etter lunsj ble to elevgrupper og noen få ansatte sendt hjem i ventekarantene. Skolen fikk fredag 9.april melding fra smittevernet i Randaberg kommune at en person har fått påvist smitte. Mandag morgen 12.april har skolen fått beskjed om at ytterligere en person har fått påvist smitte. Tirsdag 13.april har skolen fått melding om at ytterligere en person er smittet. Torsdag 15.april fikk skolen melding om ytterligere en person som er smittet, men dette påvirker ikke situasjon om karantene eller lignende. Det er nå påvist fire smittetilfelle av korona i saken.

Meldingen skolen har siste dager i denne saken påvirker ikke antall i karantene eller ventekarantene. Det har derimot i løpet av tirsdag 13.april kommet noen negative testresultat uten smitte, og dette medfører at enkelte får beskjed om at det ikke lengre er behov for ventekarantene. 

Elever og berørte ansatte som har hatt direkte kontakt med den smittede skal nå i karantene gjeldene fra 7.april. De som har vært i nærkontakt med de som nå er satt i karantene skal i ventekarantene. Kollegaer, foresatte til elever og familie av nærkontakter må  i ventekarantene til negativ test foreligger. Melding er gitt til ansatte, elever og foresatte som er satt i karantene. Det jobbes fortsatt med å varsle alle berørte parter i ventekarantene.

Situasjonen er noe uoversiktlig. Flere elever og ansatte kan i løpet av kort tid få melding om at de er å definere som nærkontakter til nærkontaktene og kan bli satt i ventekarantene.

 

Fylkesordfører inviterer all russ til digitalt den møte den  7. april kl. 15-16.  På møtet vil bl.a smittevernoverleger og politi delta,-  sammen med direktør for opplæring i Rogaland, leder for opplæringsutvalget og Fylkesordfører.

 

Regjeringen informerte i februar om endringer for eksamen våren 2021. Skriftlige eksamener for elever i videregående opplæring er avlyst. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene i vg3.

 

Etter anbefaling fra lokale smittevernmyndigheter ble en liten gruppe elever og noen få ansatte sendt hjem torsdag 25.februar. Disse ble bedt om å opptre som å være i karantene ut dagen. Lokale smittevernmyndigheter fulgte opp saken videre med berørte elever og ansatte i den grad det var nødvendig.  

Dagens elever på stud.spes Vg1 og Vg2 gjør sine fagvalg i Visma. Dette er valg for programfag som elever neste år skal ha på Vg2 og Vg3. 

  

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Du må huske å søke innen 1. mars. 

Skolebuss Sk2702 vil fra 1. februar starte 10 min tidligere enn den har gjort i januar. Denne bussen går fra Sola og så til Tananger, Kvernevik ring og Randaberg vgs.

Husk at munnbind brukes på offentlig transport ved dagens lokale smittevern. 

 Regjeringen har mandag 18.januar informert om at videregående skoler skal ned igjen til gult nivå. Dette er også i tråd med de lokale retningslinjene til nærliggende kommuner 18.januar. 

Skolen har etter årsskiftet vært på rødt nivå, men fra onsdag 20.januar gjelder gult nivå. Skolen hadde også gult nivå før jul. Smitteveileder på gult nivå finner du i denne artikkelen. 

Til deg som skal søke videregående skole. Her kan du lese mer om hva Randaberg vgs kan tilby av utdanning. Du kan også se små filmer om skolens tilbud. 

Til toppen