Aktuelt

Randaberg videregående skole inviterer foreldre/foresatte til elever på avdeling for tilrettelagt opplæring til møte tirsdag den 01.09.2020 kl 18.00-20.00.    

Velkommen til skolestart! For å tilpasse skolestart til gjeldene smittevern for Korona er klokkeslett og sted for oppmøte blitt justert. Viktig at alle følger det sted og tidspunkt de har fått for å unngå at for mange samles. I dette oppslaget er informasjon om klokkeslett og møtested. Elever får også sms om hvor og når de skal møte. Unngå nærkontakt (hold avstand), ha god håndhygiene og vær hjemme om du er syk. Her er tidspunkt for oppmøte: 

Mange elever har i juli fått vite hvilken skole de skal starte på til høsten. Husk at du trenger datamaskin når du starter på skolen. Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt.  


Skolen er stengt mellom 10. juli og 10. august. Første skoledag for elevene er mandag 17. august.

På grunn av korona-situasjonen og avlysning av eksamen blir det endringer i forbindelse med avslutning av skoleåret.

   

Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis sommerskole for deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) til eksamen eller standpunkt fra alle utdanningsprogram. Se alle fagtilbudene under.

Sommerskole 2020 starter torsdag 18. juni og avslutter med eksamen 1. juli. Tilbudet om sommerskolen gjelder elever, tidligere elever og lærlinger.

Informasjon og påmelding til sommerskolen

Kjære elever på Randaberg. Vi som jobber på Randaberg, er glad for at regjeringen i går åpnet for at skolene kan ta imot elever i løpet av uke 20.

På Randaberg vil dere i løpet av mandag, 11.5-20, få nærmere beskjed om når dere skal møte opp på skolen. Den enkelte elev får melding fra sine lærere. Det vil være stor forskjell i når elever starter. Noen elever har nettundervisning og heldagsprøver via nett. Andre elever har opplæring i skolens verksteder. Elever møter til ulike tidspunkt på skolen. Følg med på beskjeder fra lærere.

Randaberg videregående skole

Skolen vil fremdeles være stengt for ordinær undervisning for de aller fleste elever fremover. Fra 28.04.2020 vil det starte opp undervisning for skolens Vg2 elever som går på YF, men i en redusert form. I utgangspunktet vil alle elevene få et tilbud. Tilbudet vil være forskjellige i timer og omfang på de ulike avdelingene. Opplæringstilbudet skal organiseres og avvikles slik at vi skal ivareta de helsefaglige rådene.

Videregående skole åpnes 27.4 for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2. Nærmere informasjon om hvilke klasser og timer dette gjelder kommer etter påske.

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Til toppen