Aktuelt

  Skolene har smitteverntiltak etter trafikklys-modell, med grønt, gult og rødt nivå. I dag er fortsatt smitteverntiltakene på gult nivå. Dette kan fort endre seg og skolen vil da oppdatere sin informasjon. Ved gult nivå gjelder minimum 1 meter avstand utenfor klasserommene. 

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

Målet med VIS er å legge til rette for og møte skolens framtidige behov ved å:   

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen   
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet   
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt   
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på   

Foreldremøte for årets russ på Gand vgs i Sandnes er avlyst grunnet koronasituasjonen. Torsdag 29.oktober gjennomføres et møte hvor du kan delta på nettet. Lenke til strømming av møtet finner du under.

Undervisning og fysisk tilstedeværelse på skolene skal prioriteres fra og med onsdag 30.september.

Streiken i kollektivtrafikken ble fra lørdag 26. september trappet opp og satt kollektivtransporten i Rogaland ut av spill. Mange har hatt digital undervisning ved videregående skoler mandag 28. september og tirsdag 29.september. Det har vært unntak av dette for elever som har verkstedundervisning, men fra onsdag av er det fysisk oppmøte på skolen som er gjeldene. 

 

Randaberg videregående skole inviterer foreldre- / foresatte til elever innenfor utdanningsprogrammene Vg1 Teknologi og industrifag, Vg2 Kjøretøy, Vg2 Industriteknologi og Vg1 Elektro og datateknologi og Vg2 Elenergi til møte 09.09.2020 kl 17.30.      

Tirsdag 8. september 2020 kl. 18.00 

Randaberg vgs. inviterer herved foresatte til elever på Vg1 stud.spes. til foreldremøte.  

 

Randaberg videregående skole inviterer foreldre/foresatte til elever innenfor utdanningsprogrammet helse- og oppvekst til møte den 01.09.2020 kl 17.30.

Randaberg videregående skole inviterer foreldre/foresatte til elever på avdeling for tilrettelagt opplæring til møte tirsdag den 01.09.2020 kl 18.00-20.00.    

Velkommen til skolestart! For å tilpasse skolestart til gjeldene smittevern for Korona er klokkeslett og sted for oppmøte blitt justert. Viktig at alle følger det sted og tidspunkt de har fått for å unngå at for mange samles. I dette oppslaget er informasjon om klokkeslett og møtested. Elever får også sms om hvor og når de skal møte. Unngå nærkontakt (hold avstand), ha god håndhygiene og vær hjemme om du er syk. Her er tidspunkt for oppmøte: 

Mange elever har i juli fått vite hvilken skole de skal starte på til høsten. Husk at du trenger datamaskin når du starter på skolen. Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt.  

Til toppen