Aktuelt

Søndag kveld 18.april ble en elevgruppe og noen ansatte satt i karantene etter en person har fått påvist smitte. Aktuelle ansatte, elever og foresatte er informert. Personen med smitte har ukjent smittekilde og var sist på skolen mandag 12.april. Det er en uke siden personen var på skolen, og elever og ansatte som nå får negativ test kan dermed gå ut av karantene. Ingen er foreløpig i ventekarantene i denne saken. 

 

En nærkontakt til en person på skolen fikk påvist smitte. En elevgruppe og noen få ansatte var dermed i ventekarantene ved inngangen til helgen. I løpet av helgen ble det negativ test hos aktuell person, og omtalte elevgruppe og ansatte i denne saken er ute av ventekarantene.

Aktuelle elever, foresatte og ansatte har blitt varslet.

 

Lengre nede i denne artikkel finner du en oppstilling over hvilke rom som skal benyttes når du er på skolen. NB! For å se oversikt over når elever skal ha undervisning på skolen må du se denne artikkelen:

Når skal ulike elevgrupper være på skolen - og når skal elevgrupper ha digital undervisning

Under finner du oversikt hvor på skolen du skal være i de tidsrom du skal være på skolen.

 

Her er informasjon om hvordan skolehverdagen blir på rødt nivå.

  • Du finner informasjon om hvem som skal møte når lengre nede i denne artikkelen.
  • Alle må følge oppsatt timeplan, men elevgrupper er på skolen på ulike dager. Noen vil ha digital undervisning og må delta hjemmefra, mens andre møter på skolen.
  • Elevene må sørge for at de har det utstyret de har behov for. Skolen er åpen fra 07:00 til 15:30 og utstyr som trengs hjemme kan hentes i dette tidspunktet. Nødvendig utstyr som bøker, data og annet må tas frem og tilbake når elever veksler mellom undervisning digitalt og undervisning på skolen.
  • Smittesituasjon vil endre seg og det kan komme ny informasjon på kort varsel. I samarbeid med kommuneoverlege så kan Randaberg vgs reversere til gult nivå tidligere enn de andre videregående skolene i distriktet. Randaberg kommune er på gult nivå, men Randaberg vgs er på rødt nivå i skrivende stund.
  • Skolen følger gjeldene retningslinjer for føring av fravær. Det forventes at elever er koblet på til digital opplæring når elevene har dette.
  • Lenke til egen romplan for hvor elever skal møte i ulike timer finner du i bunn av denne artikkel. For å overholde smittevern er det viktig å følge disse og ikke ha nærkontakt med andre grupper. Så langt det lar seg gjøre skal elever bruke samme skrivepult hele dagen. Elevgrupper med flere enn 15 elever er satt opp med to klasserom. NB! Romplanen kommer ikke i Visma, men her på hjemmesidene.   

Tiltaksnivå for smittevern går over på rødt nivå for Randaberg vgs. Onsdag 14.april blir dermed digital undervisning. Elever deltar digitalt hjemmefra.

Elever på tilrettelagt opplæring møter på ordinært tilbud på skolen, og har eget tilpasset smittevern. 

Det kan komme raske endringer i situasjonen, og skolen kan endres til gult nivå igjen.

I løpet av onsdag 14.april vil det bli gitt melding om hvilke elevgrupper som møter på skolen torsdag 15.april og fredag 16.april. Dette blir oppdatert på skolens hjemmesider onsdag 14.april.

 

  • Totalt fire personer på skolen har fått påvist smitte i denne saken.
  • Totalt tre elevgrupper er satt i karantene. Totalt 45 elever.
  • Noen andre elevgrupper er i ventekarantene. Totalt 162 elever er eller har vært i ventekarantene. Basert på noen negative testresultater vil noen bli tatt ut av ventekarantene igjen i løpet av tirsdag 13.april.
  • 18 ansatte er nå i karantene eller ventekarantene. Basert på noen negative testresultater vil noen bli tatt ut av ventekarantene igjen.

Torsdag 8.april etter lunsj ble to elevgrupper og noen få ansatte sendt hjem i ventekarantene. Skolen fikk fredag 9.april melding fra smittevernet i Randaberg kommune at en person har fått påvist smitte. Mandag morgen 12.april har skolen fått beskjed om at ytterligere en person har fått påvist smitte. Tirsdag 13.april har skolen fått melding om at ytterligere en person er smittet. Torsdag 15.april fikk skolen melding om ytterligere en person som er smittet, men dette påvirker ikke situasjon om karantene eller lignende. Det er nå påvist fire smittetilfelle av korona i saken.

Meldingen skolen har siste dager i denne saken påvirker ikke antall i karantene eller ventekarantene. Det har derimot i løpet av tirsdag 13.april kommet noen negative testresultat uten smitte, og dette medfører at enkelte får beskjed om at det ikke lengre er behov for ventekarantene. 

Elever og berørte ansatte som har hatt direkte kontakt med den smittede skal nå i karantene gjeldene fra 7.april. De som har vært i nærkontakt med de som nå er satt i karantene skal i ventekarantene. Kollegaer, foresatte til elever og familie av nærkontakter må  i ventekarantene til negativ test foreligger. Melding er gitt til ansatte, elever og foresatte som er satt i karantene. Det jobbes fortsatt med å varsle alle berørte parter i ventekarantene.

Situasjonen er noe uoversiktlig. Flere elever og ansatte kan i løpet av kort tid få melding om at de er å definere som nærkontakter til nærkontaktene og kan bli satt i ventekarantene.

 

Fylkesordfører inviterer all russ til digitalt den møte den  7. april kl. 15-16.  På møtet vil bl.a smittevernoverleger og politi delta,-  sammen med direktør for opplæring i Rogaland, leder for opplæringsutvalget og Fylkesordfører.

 

Regjeringen informerte i februar om endringer for eksamen våren 2021. Skriftlige eksamener for elever i videregående opplæring er avlyst. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene i vg3.

 

Etter anbefaling fra lokale smittevernmyndigheter ble en liten gruppe elever og noen få ansatte sendt hjem torsdag 25.februar. Disse ble bedt om å opptre som å være i karantene ut dagen. Lokale smittevernmyndigheter fulgte opp saken videre med berørte elever og ansatte i den grad det var nødvendig.  

Dagens elever på stud.spes Vg1 og Vg2 gjør sine fagvalg i Visma. Dette er valg for programfag som elever neste år skal ha på Vg2 og Vg3. 

  

Til toppen