Alle som har deltatt i russefeiring må ta test og være i hjemmekarantene.

Det er oppdaget smitte blant flere russ på forskjellige skoler i sørfylket.

Alle som har deltatt i russefeiring må ta test 2 ganger med 5 dagers mellomrom, og holde seg i hjemmekarantene til 1. test er negativ.

Vi oppfordrer sterkt all russ til å innstille treff og «rulling» som innebærer samling i buss og liknende fram til situasjonen er avklart.

Elever på Vg3 stud.spes, 3MEA og 3.påbygg skal ikke møte på skolen inneværende uke, men ha digital undervisning hjemmefra til og med fredag 7.mai.

En elev over 18 år på skolen har vært nærkontakt med en smittet. Eleven var tilstede på skolen mandag 3.mai. To elevgrupper og to ansatte er dermed satt i ventekarantene tirsdag 4.mai. Disse har fått melding.

 

Smittevernlegene i sørfylket har hatt kontakt med skoleledelsen i fylket i kveld mandag 3.mai. Det er oppdaget smitte blant russen i hvert fall på 5 skoler. Smittevernteamene har mye arbeid igjen, og det kan bli flere. Det er viktig at russ, som har vært på samlinger med annen russ, ikke møter på skolen i morgen tirsdag 4.mai. Disse må delta i opplæringen digitalt hjemmefra. Dette gjelder også andre elever som har vært på slike samlinger.

Det jobbes med å sende ut varsel til flere.

Les mer på Stavanger kommune side hjemmesider:

https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/smitteutbrudd-hos-russ/

Til toppen