Beskyldninger om rasisme knyttet til en skoleoppgave

Rektor Trond Hoel tilbakeviser alle beskyldninger om rasisme knyttet til en skoleoppgave gitt til elever i 3. klasse ved Randaberg videregående skole. 

På instagramkontoen @rasisme_i_norge reageres det på at skolen i et undervisningsopplegg bruker en historisk kilde hvor ordet “neger” brukes flere ganger. I de påfølgende kommentarer på Instagram er det flere som gir uttrykk for at dette er rasisme utført av skolen, noe rektor helt avviser.

 

Han viser til at oppgaven tar utgangspunkt i en historisk kilde fra 1792. Den er skrevet av kongen av Danmark/Norge, Christian den 7. Kilden er en forordning der kongen gir et påbud om at slavehandelen, som Danmark/Norge var en del av, skal fases ut.

-Kilden er et tidsuttrykk fra 1792. En slik kilde må oppfattes og behandles deretter. Elevene har blitt satt inn i denne konteksten. Når man bruker historiske kilder, vil disse kildene bære preg av ord og holdninger fra den samtiden de er skrevet. Dette kan være ord vi ikke lenger skal bruke, eller det kan være holdninger vi ikke lenger trodde eksisterte i dagens samfunn, sier rektor Trond Hoel.

Han ser at ordbruken i kilden kan virke støtende, men ordene er brukt i en annen tid og må leses og forstås i den konteksten. 

-Vi kan ikke hoppe over deler av vår felles historie. Historie sier noe om hvorfor vi som folk og land har blitt som vi har blitt. Vi må lære av tidligere feil.

En av oppgavene til teksten er å streke under på ord som eleven synes er oppsiktsvekkende eller som overrasker. 

Elevene blir også bedt om å skrive hva man lærer om samfunnet på den tiden ved å lese den historiske kilden.

Skoleoppgaven er hentet fra et undervisningsopplegg utarbeidet av Universitetet i Oslo og blir benyttet i grunnskoler, på videregående skoler og på høgskole/universitet i ulike sammenhenger.

Oppgaven er laget i tråd med kompetansemålene i faget som er definert av Utdanningsdirektoratet.

-På generelt grunnlag skal elever være informert om hvordan man skal forholde seg til historiske kilder. En del av opplæringen i grunnskole og i den videregående skolen er å være kildekritisk. Kilder fra 1792 kan ikke oversettes direkte til dagens Norge. 

Holdninger og ord som dette eksisterer ikke som en del av nåtidens uttrykk, men de kommer frem i en historisk sammenheng, påpeker rektor.

Han legger til at mobbing og hverdagsrasisme fortsatt eksisterer i Norge, dessverre. 

-Vi har det også på Randaberg vgs. Men dette skjer ikke i form av den undervisning som blir gitt. På Randaberg har vi nulltoleranse for mobbing og rasisme. Det skal være utrygt å være rasist og mobber på Randaberg. Skolen opplyser alle elever og ansatte om at alle har en plikt å informere hvis dette skjer, sier han.

Til toppen