Dispensasjon og annullering av eksamen 22.05.2023

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemer på eksamen 22. mai 2023 skal få mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.

Annullering og dispensasjon innebærer at elevene får skrevet ut gyldig vitnemål uten eksamen som ble gjennomført mandag 22. mai dersom de ellers oppfyller kravene til vitnemål.

Her finner du informasjon fra UDIR

Alle elevene som hadde eksamen denne dagen ved Randaberg videregående skole har i dag mottatt en melding i VISMA. Denne meldingen inneholder et FORMS skjema som dere må fylle ut dersom dere ønsker å annullere eksamen. Svarfrist er fredag 2. juni kl. 12.00