En gruppe elever og noen få ansatte ble sendt hjem torsdag 25.februar i påvente av COVID-19 testresultater

Etter anbefaling fra lokale smittevernmyndigheter ble en liten gruppe elever og noen få ansatte sendt hjem torsdag 25.februar. Disse ble bedt om å opptre som å være i karantene ut dagen. Lokale smittevernmyndigheter fulgte opp saken videre med berørte elever og ansatte i den grad det var nødvendig.  

Det ble ikke påvist korona-smitte i denne saken lokalt på skolen, men tiltakene ble gjort etter anbefaling fra smittevernmyndigheter. Det ble planlagt normal skolehverdag fredag 26.februar. Eventuell videre beskjed om karantene ble gitt til berørte personer. 

Fredag 26.februar mottok skolen beskjed fra smittevernmyndigheter at aktuelle COVID-19 testresultat var negativ. Det har dermed ikke vært smitte på skolen i saken som er beskrevet over.

Til toppen