En mindre gruppe ved Randaberg vgs er satt i karantene.

Skolen har informert de elever og medarbeidere dette gjelder. Nærkontakter blir fulgt opp av Randaberg kommune sitt smittesporingsteam. Undervisning fortsetter som planlagt for elever som ikke er i karantene. 

Til sammen 29 medarbeidere/elever ved skolen er i karantene etter at det er påvist covid-19-smitte blant en av våre elever/medarbeidere. Skolen har informert de elever og medarbeidere dette gjelder. Karantenen til disse gjelder frem til og med 15.november. Nærkontakter blir fulgt opp av Randaberg kommune sitt smittesporingsteam.

Undervisningen fortsetter som planlagt for våre elever som ikke er i karantene.

Vi gjør vårt ytterste for å gi et opplæringstilbud for våre elever, og jobber med å tilrettelegge opplæringen i den situasjonen vi er i. Vi gjør det vi kan for å legge til rette for og ivareta våre elever og medarbeidere på en god måte, som ivaretar smittevern. Skolen følger gjeldende smittevernreglene og anbefalinger gitt av myndighetene.

Dagens smitteverntiltak er på gult nivå.

Til toppen