En mindre gruppe ved Randaberg vgs er satt i karantene.

Skolen arbeider med å informere elever og medarbeidere dette gjelder. Det er et smittetilfelle. Nærkontakter blir fulgt opp av Randaberg kommune sitt smittesporingsteam. Undervisning fortsetter som planlagt for elever på vg1, vg2, MK og Påbygg.

En gruppe medarbeidere/elever ved skolen er i foreløpig karantene etter at det er påvist covid-19-smitte blant en av våre elever/medarbeidere. Smittevernmyndigheter arbeider med saken, men inntil videre bes et helt trinn om å oppføre seg som de er i karantene for hele tirsdag 22.desember. Elever på trinnet har fått sms. De som blir kontaktet av smittevernmyndigheter vil få beskjed om eventuell utvidet karantene. Karantenen gjelder fra 18.desember. Nærkontakter blir fulgt opp av Randaberg kommune sitt smittesporingsteam.

Undervisningen fortsetter som planlagt for våre elever som ikke er i karantene.

Vi gjør vårt ytterste for å gi et opplæringstilbud for våre elever, og jobber med å tilrettelegge opplæringen i den situasjonen vi er i. Vi gjør det vi kan for å legge til rette for og ivareta våre elever og medarbeidere på en god måte, som ivaretar smittevern. Skolen følger gjeldende smittevernreglene og anbefalinger gitt av myndighetene.

God jul!

Til toppen