Fagvalg programfag for elever på studiespesialisering- frist for fagvalg er 1. mars

Dagens elever på stud.spes Vg1 og Vg2 gjør sine fagvalg i Visma. Dette er valg for programfag som elever neste år skal ha på Vg2 og Vg3. 

  

Det er sendt ut melding til aktuelle elever i Visma.

Det vil også bli gitt orientering i klassene i uke 7.

Informasjon om fagvalg.

Til toppen