Fire personer ved Randaberg vgs har fått påvist Covid-19.

  • Totalt fire personer på skolen har fått påvist smitte i denne saken.
  • Totalt tre elevgrupper er satt i karantene. Totalt 45 elever.
  • Noen andre elevgrupper er i ventekarantene. Totalt 162 elever er eller har vært i ventekarantene. Basert på noen negative testresultater vil noen bli tatt ut av ventekarantene igjen i løpet av tirsdag 13.april.
  • 18 ansatte er nå i karantene eller ventekarantene. Basert på noen negative testresultater vil noen bli tatt ut av ventekarantene igjen.

Torsdag 8.april etter lunsj ble to elevgrupper og noen få ansatte sendt hjem i ventekarantene. Skolen fikk fredag 9.april melding fra smittevernet i Randaberg kommune at en person har fått påvist smitte. Mandag morgen 12.april har skolen fått beskjed om at ytterligere en person har fått påvist smitte. Tirsdag 13.april har skolen fått melding om at ytterligere en person er smittet. Torsdag 15.april fikk skolen melding om ytterligere en person som er smittet, men dette påvirker ikke situasjon om karantene eller lignende. Det er nå påvist fire smittetilfelle av korona i saken.

Meldingen skolen har siste dager i denne saken påvirker ikke antall i karantene eller ventekarantene. Det har derimot i løpet av tirsdag 13.april kommet noen negative testresultat uten smitte, og dette medfører at enkelte får beskjed om at det ikke lengre er behov for ventekarantene. 

Elever og berørte ansatte som har hatt direkte kontakt med den smittede skal nå i karantene gjeldene fra 7.april. De som har vært i nærkontakt med de som nå er satt i karantene skal i ventekarantene. Kollegaer, foresatte til elever og familie av nærkontakter må  i ventekarantene til negativ test foreligger. Melding er gitt til ansatte, elever og foresatte som er satt i karantene. Det jobbes fortsatt med å varsle alle berørte parter i ventekarantene.

Situasjonen er noe uoversiktlig. Flere elever og ansatte kan i løpet av kort tid få melding om at de er å definere som nærkontakter til nærkontaktene og kan bli satt i ventekarantene.

 

For andre elever og ansatte er det normal skolegang på gult nivå dersom ikke annen informasjon blir gitt.

Helsefaglige spørsmål rettes til Nasjonal Smittetelefon eller til helsemyndigheter i den kommunen du er bosatt.

Til toppen