Foreldre- /foresattmøte høsten 2020 Helse- og oppvekstfag

Randaberg videregående skole inviterer foreldre/foresatte til elever innenfor utdanningsprogrammet helse- og oppvekst til møte den 01.09.2020 kl 17.30.

Møterammen for foreldremøtet er ca 1.5 time. Innholdet vil være informasjon om skolen og utdanningsprogrammet, forventninger, regler om fravær, smitteverntiltak, sosialpedagogisk arbeid, yrkesveiledning, læreplasser, pc-bruk og læringsarbeid samt hvilke Vg2 kurs eleven kan velge 2021 – 2022.

Skolen ser det som viktig med hjem/skole kontakt og ser frem til å treffe foresatte.

Viktig orientering: Dere er alle orientert om den spesielle Covid – 19 situasjon samfunnet er i. Dette tar skolen på største alvor. Det medfører at vi kan ikke ha felles samling for alle foresatte men at dere vil møte kontaktlærer i et klasserom. Vi må ha konkrete navn og mobilnr på påmeldingen da vi er pliktet til å ha en deltakerliste.

Skolen har også fått retningslinjer om kun en deltaker fra hver elev ( ikke begge foresatte)

Pr. 14.08.20 er disse smittevernregler sendt ut. Dersom det er endringer innen 1.sept ber vi dere følge med, eventuelt kontakte skolen.

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/koronavirus-temaside/elever-foresatte-og-skoler/

Kontaktlærer sender ut mail i forkant og informere hvilket rom dere skal møte på, dette er avhengig av hvor mange som er påmeldt.

Vel møtt.

Til toppen