Foreldremøte for TIP og EL høsten 2020

Randaberg videregående skole inviterer foreldre- / foresatte til elever innenfor utdanningsprogrammene Vg1 Teknologi og industrifag, Vg2 Kjøretøy, Vg2 Industriteknologi og Vg1 Elektro og datateknologi og Vg2 Elenergi til møte 09.09.2020 kl 17.30.      

Møterammen for foreldremøtet er ca 1.5 time. Innholdet vil være informasjon om skolen og utdanningsprogrammet, forventninger, regler om fravær, smitteverntiltak, sosialpedagogisk arbeid, yrkesveiledning, læreplasser, pc-bruk og læringsarbeid samt hvilke Vg2 kurs eleven kan velge 2021 – 2022.

Viktig orientering: Dere er alle orientert om den spesielle Covid – 19 situasjon samfunnet er i. Dette tar skolen på største alvor. Det medfører at vi kan ikke ha felles samling for alle foresatte, men at dere vil møte kontaktlærer i et klasserom. Vi må ha konkrete navn og mobilnummer ved påmeldingen da vi er pliktet til å ha en deltakerliste.

Skolen har også fått retningslinjer om kun èn deltaker for hver elev (altså ikke begge foresatte)

Til toppen