Foreldremøte for vg1 studiespesialisering høsten 2020

Tirsdag 8. september 2020 kl. 18.00 

Randaberg vgs. inviterer herved foresatte til elever på Vg1 stud.spes. til foreldremøte.  

Viktig! Pga. koronasituasjon og smittevernregler må vi henstille til at kun en deltaker fra hver elev møter denne gang. Vi kan ikke ha felles samling for alle, så dere blir møtt av kontaktlærere som tar dere med til klasserommene som skal brukes. Maks 15 stk. på hvert rom. Dere følger elevens kontaktlærer.  

1STA – Rebekka og Inger Anne (rom 2248 og 2249)  

1STB  Randi og Amalie (rom 2246 og 2247) 

1STC – Ingrid og Roger (rom 2270 og 2271)  

1STD – Elisabeth og Pål (rom 1166 og 1167)  

Varighet for foreldremøtet er ca 1.time. Bruk inngang og parkeringsplass på baksiden av skolen.  

Innhold.  

Møte vil være todelt:  

Første del skjer via Teams i klasserommene. Da ønsker rektor Trond Hoel velkommen og avdelingsleder Heidi Mjaaland gir kort informasjon. Sosialpedagogiske rådgiver Camilla Flokketveit vil også bli presentert.  

Andre del foregår i klassevis med kontaktlærer i klasserommene  

Innholdet vil være informasjon om skolen og utdanningsprogrammet, regler om fravær, smitteverntiltaklæringsarbeid og hvilke programfag eleven kan velge 2021  2022. 

meldingEt annet viktig smitteverntiltak er deltakerliste. Dette innebærer at vi må ha påmelding med navn og mobilnr på alle som kommer.  

Skolen ønsker et godt samarbeid med hjemmet og håper flest mulig kan komme. Vi ser frem til å treffe dere.  

Vel møtt! 

Mvh. Rektor Trond Hoel og avdelingsleder vg1 Heidi Mjaaland  

Til toppen