Frister for klagebehandlingen sommer 2022

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer, både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

For alle klagetyper under er klagefristen 10 dager fra du har fått vite karakteren. Se for øvrig forskriften til opplæringsloven § 5-5

Frist for klage i 2022 er:

  • 19. juni for Vg3 og Påbygg (Karakterer publisert i Visma InSchool 9.juni)
  • 26. juni for Vg1 og Vg2 (Karakterer publisert i Visma InSchool 16.juni)

Ordens og adferdskarakterer for Vg3 og påbygg blir publisert samtidig med ordens- og adferdskarakterer for V1 og Vg2, altså 16.juni. Klagefrist for orden- og adferdskarakter følger dermed samme tider som Vg 1 og Vg 2, som er 26.juni.

 

NB! Klagen må levers til skolen skriftlig. Alle karakterer er distribuert i Visma InSchool.

Skjema for levering av klage finner du her

Mer informasjon om klage på karakter finner du her

Til toppen