Hva er spørenvenn.no?

Portalen spørenvenn.no er utviklet for ungdommer. Den skal bidra til at du blir bedre i stand til å ivareta din psykiske helse. For at du skal klare det trenger du blant annet kunnskap om psykisk helse og hvor du kan søke hjelp. Ofte er det naturlig å spørre en venn til råds. Men det er ikke alltid den vennen er tilgjengelig, eller at vi tør å spørre om det vi lurer på. Da kan du gå til spørenvenn.no.

Det finnes mye informasjon om psykisk helse på nettet, men ikke alt er av like god kvalitet. Dessuten kan det du finner på nett være lite relevant for deg som er ung.

Vi i Mentax AS har gjort jobben med å finne digitale ressurser som er av høy faglig kvalitet og relevante for ungdom. Vi har funnet frem til videoer, podcaster, apper og Virtual Reality-software som kan lære deg noe nytt om psykisk helse, gi deg tips og råd og kanskje noen ferdigheter som gjør deg bedre i stand til å takle utfordringer i hverdagen. Alle ressursene er godkjent av psykolog og gruppert i ulike kategorier i portalen. De er gratis å bruke via plattformer som youtube, facebook watch m.m.

Målet vårt er å engasjere ungdom, og ikke minst gutter, til å bry seg om egen og andres psykiske helse. Ikke alle opplever psykiske helseutfordringer, men alle har en psykisk helse og det er stor sannsynlighet for at en person du er glad i vil bli rammet av psykiske helseplager på et tidspunkt. Ressursene i portalen er ikke en erstatning for profesjonell hjelp, men kan fungere som et supplement for deg som får oppfølging fra fagpersoner. Den kan også hjelpe deg å finne ut av om du trenger profesjonell hjelp.

Hvordan finne fram til ressursene i portalen: https://youtu.be/h389OCk2dAU

Vi er nå i en fase der vi prøver ut portalen ved to videregående skoler i Rogaland. Vi setter pris på å få tilbakemeldinger fra dere som prøver den ut om hva dere syns. Send gjerne en epost til post@mentax.no

Vi behandler alle henvendelser med full diskresjon og videresender aldri informasjon.

Til toppen