Informasjonsmøte for foreldre/foresatte høsten 2020 - Tilrettelagt opplæring

Randaberg videregående skole inviterer foreldre/foresatte til elever på avdeling for tilrettelagt opplæring til møte tirsdag den 01.09.2020 kl 18.00-20.00.    

På grunn av Covid-19 vil det ikke bli felles samling for alle foresatte innledningsvis. Dere vil bli tatt imot av ansatte på avdelingen ved inngangen og fulgt videre til det rette klasserommet.

Program:

  • Felles informasjon ved avdelingsleder på skjerm via Teams
  • Presentasjon av Ranso – en ordinær arbeidsplass for ekstraordinære ansatte på skjerm via Teams
  • Klassevis informasjon ved kontaktlærer i klasserommet

Pr. 14.08.20 er disse smittevernregler sendt ut. Dersom det er endringer innen 1.sept ber vi dere følge med, eventuelt kontakte skolen.

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/koronavirus-temaside/elever-foresatte-og-skoler/

Meld fra til avdelingsleder om du/dere kommer innen onsdag 28.8.2020.

Vel møtt!

Til toppen