Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS)  

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

Målet med VIS er å legge til rette for og møte skolens framtidige behov ved å:   

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen   
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet   
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt   
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på   

Fra og med 13.oktober har foresatte tilgang. Hvordan logger jeg inn? Hva bør jeg registrere? Hva får jeg tilgang til? Hvordan bruker jeg systemet?

Informasjon og innlogging for foresatte

Til toppen