Invitasjon til digitalt møte for russen

Fylkesordfører inviterer all russ til digitalt den møte den  7. april kl. 15-16.  På møtet vil bl.a smittevernoverleger og politi delta,-  sammen med direktør for opplæring i Rogaland, leder for opplæringsutvalget og Fylkesordfører.

 

Møtet er åpent for all russ i hele Rogaland fylke, - og ansatte/ foreldre som vil følge møtet har også anledning til det.  Møtet strømmes via. Teams-direktesending på følgende lenke:

http://bit.ly/AllmoteRuss

Deltakerne på møtet kan stille spørsmål i «catten» som blir forsøkt svart ut i løpet av møtet.

Velkommen på møte.

Til toppen