Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner i «korona-situasjonen»

Myndighetene har endret unntaket for fraværsgrensen. Unntak fra fraværsgrensen gjelder ut skoleåret 2021/2022, som er ut juni 2022. Elever har likevel et ansvar for å delta i opplæringen selv om det er unntak i fraværsgrensen.

 

Elever som har fravær av helsegrunner vil slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Det tas forbehold om at myndighetene kan endre på dette dersom smittesituasjonen endres.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Informasjon om fravær og hvordan håndtere dette i Visma InSchool finner du her:

https://www.randaberg.vgs.no/hovedmeny/for-elever/reglement-og-rutiner/fravar/fravarsreglement/

Elevens plikt til å delta i opplæringen for å få karakter

Elever har etter forskrift ansvar for å bidra til at lærer får vurderingsgrunnlag:

Elever skal møte fram og delta aktivt i opplæringa. Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at lærer ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag. Forskrift til opplæringslova § 3-3.Vurdering i fag

Et unntak fra fraværsregelen vil ikke frata elevenes plikt til å delta i opplæringen. I videregående skole er det heller ingen permisjonsordning som fritar elever fra dette ansvaret.

På utdanningsdirektoratet sine hjemmesider beskrives utdypende forhold rundt standpunktvurdering:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/sluttvurdering/standpunktvurdering/

Til toppen