Når skal ulike elevgrupper være på skolen på rødt nivå?

Her er informasjon om hvordan skolehverdagen blir på rødt nivå.

  • Du finner informasjon om hvem som skal møte når lengre nede i denne artikkelen.
  • Alle må følge oppsatt timeplan, men elevgrupper er på skolen på ulike dager. Noen vil ha digital undervisning og må delta hjemmefra, mens andre møter på skolen.
  • Elevene må sørge for at de har det utstyret de har behov for. Skolen er åpen fra 07:00 til 15:30 og utstyr som trengs hjemme kan hentes i dette tidspunktet. Nødvendig utstyr som bøker, data og annet må tas frem og tilbake når elever veksler mellom undervisning digitalt og undervisning på skolen.
  • Smittesituasjon vil endre seg og det kan komme ny informasjon på kort varsel. I samarbeid med kommuneoverlege så kan Randaberg vgs reversere til gult nivå tidligere enn de andre videregående skolene i distriktet. Randaberg kommune er på gult nivå, men Randaberg vgs er på rødt nivå i skrivende stund.
  • Skolen følger gjeldene retningslinjer for føring av fravær. Det forventes at elever er koblet på til digital opplæring når elevene har dette.
  • Lenke til egen romplan for hvor elever skal møte i ulike timer finner du i bunn av denne artikkel. For å overholde smittevern er det viktig å følge disse og ikke ha nærkontakt med andre grupper. Så langt det lar seg gjøre skal elever bruke samme skrivepult hele dagen. Elevgrupper med flere enn 15 elever er satt opp med to klasserom. NB! Romplanen kommer ikke i Visma, men her på hjemmesidene.   

Plan for rødt nivå uke 15-17, 15.april til 30.april

  • Det er digital undervisning de dager klassen/trinnet/programområdet ikke er oppført i oversikten under. Digital undervisning følger timeplanen.
  • Yrkesfag Vg 1 har digital undervisning hele uke 15 (Vg 1 på EL, TIP og HO)
  • Gjeldene smittevern følges på rødt nivå

Klasser og programområder er tilstede på skolen i hele klasser og hele dager etter følgende plan:

   

Oversikt over hvem som skal være på skolen perioden 3.mai - 7.mai

Det er en krevende situasjon og skolen tilrettelegger for opplæring etter beste evne basert på rødt nivå.  

Oversikt over hvilke klasserom som skal benyttes finner du her:

Oversikt over klasserom

Til toppen