Oppstart for vg2 elever på HO, EL og TIP

Randaberg videregående skole - Klikk for stort bildeSkolen vil fremdeles være stengt for ordinær undervisning for de aller fleste elever fremover. Fra 28.04.2020 vil det starte opp undervisning for skolens Vg2 elever som går på YF, men i en redusert form. I utgangspunktet vil alle elevene få et tilbud. Tilbudet vil være forskjellige i timer og omfang på de ulike avdelingene. Opplæringstilbudet skal organiseres og avvikles slik at vi skal ivareta de helsefaglige rådene.

Vi forholder oss til smittevernveilederen fra 20.4.2020 som gir råd og føringer når det gjelder drift under koronavirusutbruddet. Det er viktig at foreldre og foresatte bidrar aktivt til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med denne veilederen.

Viktige punkter i denne veilederen:

  • Elever som har symptomer på sykdom, skal ikke komme til skolen
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Unngå fysisk kontakt og holde minst en meters avstand
  • Legge til rette for undervisning i mindre, faste grupper
  • Legge til rette for utendørsaktiviteter

Det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakt til hver elev og ansatte, for eksempel ved å ha mindre grupper og ha fast ansatte for hver gruppe. Likeså er det høyeste prioritet på hygiene og håndvask. Elevene vil via kontaktlærer få orientering om fast inngang til skolen som skal brukes.

Opplæringstilbudet på skolen vil være en kombinasjon av praktiske oppgaver, verksted og uteskole. Tilbudet på skolen vil være begrenset på grunn av hensynet til smittevern. Hvilket tilbud elevene får vil bli lagt ut på fredag, senest mandag. Det vil fortløpende bli vurdert om tilbudet bør endres i tråd med helsemyndighetene sine anbefalinger. Tilbudet kan eventuelt økes etter hvert som ukene går. Tilbud og antall timer kan altså variere fra avdeling til avdeling. Noen elever kan bli tilbudt flere timer, dette er avhengig av grunnlag for å sette standpunkt.

Elever som er i risikogrupper, bør ikke komme på skolen. Foresatte/elev må selv ta en avgjørelse på dette. Legeerklæring må her legges ved, hvis ikke skolen allerede har dette dokumentert. Deler av skolen er stengt av og friminutt skal avholdes i friluft. På skolen vil skolens ansatte gå igjennom smittevern-regler.

Dere vil få mer detaljert informasjon og orientering om oppstart fra kontaktlærer/avdelingsleder.

Kantinen ved skolen er foreløpig stengt. Alle må ta med matpakke. Vi vurderer å åpne kantinen etter hvert.

Det anbefales å sjekke Kolumbus AS sine hjemmesider i forbindelse med transport/ smittevern.

Til toppen