Påvist smitte av Covid-19 hos en person ved Randaberg vgs

Skolen har onsdag 21.april fått melding om at en ny person ved skolen har fått påvist smitte. Personen har ikke vært på skolen siden tirsdag 13.april. Smittevernmyndigheter har arbeidet med saken utover kvelden onsdag 21.april og konkludert med at det skal være ventekarantene hos elever og ansatte på skolen. På slutten av skoledagen ble en elevgruppe og noen ansatte satt i varsel om ventekarantene. Smittevernmyndigheter opphevde først denne ventekarantene, men etter en ny opplysning i saken så er det innført ventekarantene på de berørte i saken. Disse har fått ulike meldinger i dag.

Skolen fortsetter ellers skolehverdagen på rødt nivå etter følgende plan:

Når skal ulike elevgrupper være på skolen på rødt nivå?

 

Situasjonen var noe uklar en stund, og en elevgruppe gikk i dag hjem for å opptre som å være i ventekarantene, men dette er er nå avklart fra smittevernmyndigheter. Det skal være ventekarantene for de elever som i dag ble urolige, hadde dialog med lærer om saken og gikk i foreløpig ventekarantene. 

Smittevernregler for rødt nivå

Ventekarantene i saken over ble opphevet torsdag 22.april om ettermiddag/kveld.

Til toppen