PC-ordningen - bestilling starter 8. juli 2022

Alle elever i de videregående skolene i Rogaland fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart.

Det er Fylkestinget som har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt.  Fylkeskommunen tilbyr støtte til kjøp av maskiner gjennom PC-ordningen. Lenke til denne finner du lengre nede på denne siden. 

 

Informasjon om PC-ordningen og hvordan du benytter deg av denne:

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/elev-pc-og-ikt/pc-ordningen/

Informasjon om skolens anbefalinger:

https://www.randaberg.vgs.no/hovedmeny/for-elever/skolehverdag/ikt-og-elev-pc/pc-ordningen/

Til toppen