PC-ordningen

Mange elever har i juli fått vite hvilken skole de skal starte på til høsten. Husk at du trenger datamaskin når du starter på skolen. Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt. Klikk for stort bilde 

Alle søkere skal ha nå fått SMS med referanse til fylkeskommunens sider om PC-ordningen.

Du har tidligere kanskje vært vant til å bruke Chromebook på ungdomsskolen? Vær derfor oppmerksom på at du ikke kan fortsette med å bruke Chromebook som verktøy på videregående skole. Dette er bl.a. fordi eksamener/prøver på vgs ikke kan gjennomføres på denne. 

Se for øvrig også skolens anbefalinger vedrørende kjøp av bærbar datamaskin. 

Lykke til og velkommen til skolestart 17.august.

Til toppen