PC-ordningen

Husk at du trenger datamaskin når du starter på skolen. Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt.  

Alle søkere skal ha nå fått SMS med referanse til fylkeskommunens sider om PC-ordningen.

Du har tidligere kanskje vært vant til å bruke Chromebook på ungdomsskolen? Vær derfor oppmerksom på at du ikke kan fortsette med å bruke Chromebook som verktøy på videregående skole. Dette er bl.a. fordi eksamener/prøver på vgs ikke kan gjennomføres på denne. 

Se for øvrig også skolens anbefalinger vedrørende kjøp av bærbar datamaskin. 

Lykke til og velkommen til skolestart 16.august.

Til toppen