Plan for rødt nivå fra torsdag 16.desember og til 14.januar

Fra torsdag 16.desember blir det en kombinasjon av digital undervisning hjemmefra og undervisning på skolen. Det er derfor viktig at den enkelte elev følger med på beskjeder fra sine lærere. Egen plan gjelder fra 4.januar.

 

Spørsmål om hvordan undervisningen blir må rettes til den aktuelle lærer. Frem til fredag 14.januar må følgende plan følges:

Plan for gjennomføring av skolehverdagen fra 4.januar.

Etter fredag 14.januar skal skolen på grønt nivå.

Informasjon om alle smitteverntiltak, overgang til rødt nivå og smittevern på rødt nivå

Hovedtrekk i smittevern på rødt nivå på skolen:

Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser.
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
 • Ansatte kan veksle mellom klasser 
 • Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Delvis digital undervisning

Husk påbud om bruk av munnbind på bussen.

Til toppen