Randaberg kommune tilbyr 16- og 17-åringer vaksinering

Randaberg kommune ønsker å tilby elever ved Randaberg videregående skole vaksinetimer. Det er mulighet for å vaksinere seg etter skoletid i Randaberghallen, men helsepersonell fra kommunen kommer også på skolen 16. september og tilbyr vaksine. Det er regjeringen, etter anbefaling fra FHI, som har bestemt at denne aldersgruppa skal inkluderes i vaksinasjonsprogrammet.

 

Vaksinetilbudet går til alle innbyggere i Randaberg og til elever ved Randaberg vgs som er født i 2004 og 2005. Alle må ha med identifikasjonsbevis når de skal få vaksine.

To alternativer for skolens elever: 

 • Vaksinering på skolen torsdag 16.september 
 • Vaksinering i Randaberghallen
  • Dersom elever ikke benytter vaksinetilbudet på skolen, så kan elvene bestille time for vaksinering hos Randaberg kommune. Vaksinering er da i Randaberghallen. 
Se mer beskrivelser under om både vaksinering på skolen og om vaksinering i Randaberghallen.

Vaksinasjon i skolens gymsal 16.september.

 • Elever som vil vaksinere seg på skolen trenger ikke å registrere seg i noe timebestillingsystem i forkant av vaksinasjon (dette er kun ved vaksinasjon i Randaberghallen). Helsepersonell vil registrere elevene inn når de møter i gymsalen med sin klasse. De vil få time til dose 2 når de har tatt dose 1. 
 • Vaksinetilbudet går til alle elever som er født i 2004 og 2005 på Randaberg videregående skole uavhengig av hjemkommune
 • Det anbefales 2 doser koronavaksine til denne aldersgruppen
 • Det skal være 8 -12 ukers mellomrom mellom dosene. Foreløpig dato for vaksinasjon med dose 2 på skolen er satt til den 11. november 2021. 
 • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine. Det må ha gått minst 3 måneder siden påvist covid-19 før man tar vaksinen.
 • Dersom det også er noen 18åringer som enda ikke har vaksinert seg, kan de også få tilbud om dette denne dagen. De har fått tid på slutten av dagen og henvender seg til vaksinepersonellet i oppsatt tid.

Det som elevene må forberede seg/tenke på til vaksinedagen:

 • Fyll ut skjema i forkant - skjema egenerklæring koronavaksine
 • Det er alltid lurt å spise litt før du kommer på skolen, ekstra lurt når du skal ta vaksinen
 • Ha på kortermet overdel
 • Ha med legitimasjon
 • Ha med signert samtykkeskjema dersom du ikke har fylt 16 år
 • Ikke være syk med feber eller infeksjon, eller være i karantene eller i isolasjon
 • Ikke ha nylig gjennomgått korona de siste 3 månedene
 • Det er ikke vondt å ta vaksinen
 • Det er flinke og erfarne helsepersonell som setter vaksinen
 • Vaksinen har blitt brukt i over åtte måneder, og det er ikke dokumentert langtidsbivirkninger.

 

Tilbud om vaksinering i Randaberghallen 

Det er mulig for elever å bestille time for vaksinering hos Randaberg kommune. 

Oppstart i uke 36
Vaksineringen av 16-17-åringene er planlagt skal starte opp i uke 36, og vil skje på fastsatte tider om ettermiddagen i Randaberghallen. I tillegg får elever tilbud om vaksinering på skolen i skoletiden torsdag 16.september.

Hvordan bestiller du time?
Du får time til vaksinering ved å registrere deg i timebestillingsystemet:

Her kan du bestille time til vaksinering

Du kan også sende e-post med navn, fødselsnummer (11 siffer) og telefonnummer til e-post:
vaksinekoordinator@randaberg.kommune.no, eller ringe Vaksinetelefonen - 40 40 88 94 for å bestille time. Vaksinetelefonen har åpent på hverdager mellom kl. 08.30 og 10.30.

- Tildelt time må ikke endres
- Folkehelseinstituttet anbefaler at vi gir 16- og 17-åringene Pfizer-vaksine. Vi må derfor sikre oss at vi har den rette vaksinen å gi når de kommer til vaksinasjon. Tildelt time må derfor ikke endres, opplyser vaksinekoordinatorene.

Samtykke for de under 16
Unge som ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra foresatte før de kan få vaksine.

Her kan du laste ned samtykkeskjemaet 

Samtykkeskjemaet tar du enten med til Randaberghallen, eller sender i forkant av vaksinasjon til e-post: vaksinekoordinator@randaberg.kommune.no.

8-12 uker mellom dosene
-16- og 17-åringene anbefales et intervall på 8-12 uker mellom vaksinedosene. Det er fordi unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil ha god beskyttelse etter første dose, sier Inger Elin Myhre og Siw Diane Myhre Johanson.

- Det er få i aldersgruppen 16 og 17 år som blir alvorlig syke, men det er en del smitte blant ungdom. Vaksinering av denne aldersgruppa vil derfor redusere smittespredningen i samfunnet, opplyser vaksinekoordinatorene Inger Elin Myhre og Siw Diane Myhre Johanson i Randaberg kommune.

Til toppen