Randaberg kommune tilbyr vaksinering dose nr 2 på skolen 11.november

Randaberg kommune ønsker å tilby elever ved Randaberg videregående vaksinering for dose nr 2. Helsepersonell fra kommunen kommer på skolen 11. november og tilbyr vaksine. Vaksineringen foregår i skolens gymsal og klassene følger oppsatte tider for sin klasse.  

Vaksinetilbudet med Pfizer-vaksine går til alle elever ved Randaberg vgs. Alle må ha med identifikasjonsbevis når de skal få vaksine.

To alternativer for skolens elever: 

 • Vaksinering dose nr 2 på skolen torsdag 11.november 
  • Elever må følge oppsatte klokkeslett som klassen får tildelt. Vaksinering vil foregå i skolens gymsal.
  • Alle fyller ut og tar med egenerklæringsskjema. Egenerklæring kan også fylles ut på andre språk - egenerklæringsskjema på andre språk.  
  • Samtykkeskjema må fylles ut av foresatte i forkant dersom elever er under 16 år. Dette gjelder for elever som tar dose nr 1. 
 • Vaksinering i Randaberghallen
  • Dersom elever ikke benytter vaksinetilbudet på skolen, så kan elvene bestille time for vaksinering hos Randaberg kommune. Vaksinering er da i Randaberghallen. 

Se mer beskrivelser under om både vaksinering på skolen og om vaksinering i Randaberghallen.

Vaksinasjon i skolens gymsal 11. november.

 • Elever som vil vaksinere seg på skolen trenger ikke å registrere seg i noe timebestillingsystem i forkant av vaksinasjon (dette er kun ved vaksinasjon i Randaberghallen). Helsepersonell vil registrere elevene inn når de møter i gymsalen med sin klasse.  
 • Vaksinetilbudet går til alle elever på Randaberg videregående skole uavhengig av hjemkommune
 • Det anbefales 2 doser koronavaksine til denne aldersgruppen
 • Det skal være 8 -12 ukers mellomrom mellom dosene. Vaksinasjon med dose 1 var for mange av elevene 16.september, men elever som ikke har tatt dose 2 kan få dose nr 1 torsdag 11. november og må deretter ta dose 2 etter egen avtale med kommunen.  
 • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine. Det må ha gått minst 3 måneder siden påvist covid-19 før man tar vaksinen.

Det som elevene må forberede seg/tenke på til vaksinedagen:

 • Fyll ut skjema i forkant - skjema egenerklæring koronavaksine
 • Det er alltid lurt å spise litt før du kommer på skolen, ekstra lurt når du skal ta vaksinen
 • Ha på kortermet overdel
 • Ha med legitimasjon
 • Ha med signert samtykkeskjema dersom du ikke har fylt 16 år
 • Ikke være syk med feber eller infeksjon, eller være i karantene eller i isolasjon
 • Ikke ha nylig gjennomgått korona de siste 3 månedene
 • Det er ikke vondt å ta vaksinen
 • Det er flinke og erfarne helsepersonell som setter vaksinen
 • Vaksinen har blitt brukt i over åtte måneder, og det er ikke dokumentert langtidsbivirkninger.

 

Tilbud om vaksinering i Randaberghallen 

Det er mulig for elever å bestille time for vaksinering hos Randaberg kommune. 

Oppstart i uke 36
Vaksineringen av 16-17-åringene er planlagt skal starte opp i uke 36, og vil skje på fastsatte tider om ettermiddagen i Randaberghallen. I tillegg får elever tilbud om vaksinering på skolen i skoletiden torsdag 16.september.

Hvordan bestiller du time?
Du får time til vaksinering ved å registrere deg i timebestillingsystemet:

Her kan du bestille time til vaksinering

Du kan også sende e-post med navn, fødselsnummer (11 siffer) og telefonnummer til e-post:
vaksinekoordinator@randaberg.kommune.no, eller ringe Vaksinetelefonen - 40 40 88 94 for å bestille time. Vaksinetelefonen har åpent på hverdager mellom kl. 08.30 og 10.30.

- Tildelt time må ikke endres
- Folkehelseinstituttet anbefaler at vi gir 16- og 17-åringene Pfizer-vaksine. Vi må derfor sikre oss at vi har den rette vaksinen å gi når de kommer til vaksinasjon. Tildelt time må derfor ikke endres, opplyser vaksinekoordinatorene.

Samtykke for de under 16
Unge som ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra foresatte før de kan få vaksine.

Her kan du laste ned samtykkeskjemaet 

Samtykkeskjemaet tar du enten med til Randaberghallen, eller sender i forkant av vaksinasjon til e-post: vaksinekoordinator@randaberg.kommune.no.

8-12 uker mellom dosene
-16- og 17-åringene anbefales et intervall på 8-12 uker mellom vaksinedosene. Det er fordi unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil ha god beskyttelse etter første dose, sier Inger Elin Myhre og Siw Diane Myhre Johanson.

- Det er få i aldersgruppen 16 og 17 år som blir alvorlig syke, men det er en del smitte blant ungdom. Vaksinering av denne aldersgruppa vil derfor redusere smittespredningen i samfunnet, opplyser vaksinekoordinatorene Inger Elin Myhre og Siw Diane Myhre Johanson i Randaberg kommune.

Til toppen