Randaberg vgs er nå på rødt tiltaksnivå - i morgen onsdag 14.april blir det digital undervisning med deltakelse hjemmefra

Tiltaksnivå for smittevern går over på rødt nivå for Randaberg vgs. Onsdag 14.april blir dermed digital undervisning. Elever deltar digitalt hjemmefra.

Elever på tilrettelagt opplæring møter på ordinært tilbud på skolen, og har eget tilpasset smittevern. 

Det kan komme raske endringer i situasjonen, og skolen kan endres til gult nivå igjen.

I løpet av onsdag 14.april vil det bli gitt melding om hvilke elevgrupper som møter på skolen torsdag 15.april og fredag 16.april. Dette blir oppdatert på skolens hjemmesider onsdag 14.april.

 

Den enkelte kommune vil avgjøre om skoler går på rødt nivå. Kommunene på Nord-Jæren er enige om å gjøre egne risikovurderinger i egen kommune knyttet til nivå på smitteverntiltak i skolen.

Stavavanger kommune har nå rødt nivå. Randaberg kommune har i skrivende stund gult nivå, men i samråd med smittevernmyndigheter er Randaberg vgs nå på rødt nivå. Randaberg vgs ligger med kort avstand til kommunegrensen, og har mange ansatte og elever fra Stavanger kommune.

Hjemmesider vil bli oppdatert med endringer i saken.

Smittevern på rødt nivå:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva

Til toppen