Regjeringen anbefaler grønt nivå fra mandag 17. januar

Siste dag for rødt nivå er fredag 14.januar. Regjeringen har gitt lokale smittevernmyndigheter mulighet til å endre dette. Dersom ikke lokale smittevernmyndigheter endrer tiltaksnivå, så vil skolen være på grønt nivå fra mandag 17. januar og alle elever skal da på skolen.

 

Regjeringens pressemelding om at rødt nivå er ferdig etter 14.januar:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltaksnivaet-i-barnehager-og-skoler-skal-igjen-bestemmes-lokalt/id2895492/

Til toppen