Rogaland fylkeskommune inviterer til foreldremøte for skoleårets russ den 27.okt kl 18 på Gand vgs

Foreldremøte for årets russ foregår på Gand vgs i Sandnes. For at flest mulig skal kunne ta del i møtet, blir det streamet. Opplysning om dette vil komme på skolenes hjemmeside. Under kan du se hvordan du melder deg på og hvilke tema som blir på agendaen.

Foreldremøte: En trygg og inkluderende russetid for alle.

På møtet deltar elev, politiet, helsesykepleier, mobbeombud, en rektor fra videregående skole, SLT koordinator fra kommunen, samt representanter fra den politiske og administrative ledelsen i fylket.  Møtet blir ledet av fylkesdirektør for opplæring.

 

Blant teamene som tas opp er bl.a:

  • Hvilke forventninger har jeg som russ til en trygg og inkluderende russetid?
  • Inkluderende fellesskap – alle er enig i at det er viktig, men hvorfor kan det være vanskelig?
  • Lovverket gjelder også russen
  • Skolen skal bidra til kritisk tenkning og at elevene handler med etisk bevissthet.  Hvordan håndterer skolene det?
  • Russefeiring for russen eller de kommersielle aktørene?
  • Bekymret for din russ? Hvor finner du hjelpere til å svare på dine spørsmål?
  • Politisk oppfølging – hvordan kan en bidra til en bedre russetid?

Velkommen.

Til toppen