Rogaland fylkeskommune inviterer til foreldremøte for skoleårets russ

Foreldremøte for årets russ på Gand vgs i Sandnes er avlyst grunnet koronasituasjonen. Torsdag 29.oktober gjennomføres et møte hvor du kan delta på nettet. Lenke til strømming av møtet finner du under.

Foreldremøte: En trygg og inkluderende russetid for alle.

På møtet deltar elev, politiet, helsesykepleier, mobbeombud, en rektor fra videregående skole, SLT koordinator fra kommunen, samt representanter fra den politiske og administrative ledelsen i fylket.  Møtet blir ledet av fylkesdirektør for opplæring.

Blant teamene som tas opp er bl.a:

  • Hvilke forventninger har jeg som russ til en trygg og inkluderende russetid?
  • Inkluderende fellesskap – alle er enig i at det er viktig, men hvorfor kan det være vanskelig?
  • Lovverket gjelder også russen
  • Skolen skal bidra til kritisk tenkning og at elevene handler med etisk bevissthet.  Hvordan håndterer skolene det?
  • Russefeiring for russen eller de kommersielle aktørene?
  • Bekymret for din russ? Hvor finner du hjelpere til å svare på dine spørsmål?
  • Politisk oppfølging – hvordan kan en bidra til en bedre russetid?

Møtet fra Storstova på Bryne torsdag 29. oktober fra kl.18.00 - 20.00. Dette møtet har plass til 50 personer, men blir strømmet slik at du kan se på nettet.

Følg og se møtet: https://player.vimeo.com/video/470962935

Ønsker du å stille et spørsmål til noen av våre ressurspersoner?
Send inn spørsmål i forkant eller underveis i møtet:

https://forms.gle/q2VQkUyCXNR8VkJPA 

Vi prøver å svare – så langt tiden tillater det.

Velkommen.

Til toppen